Our newsPolskie posty

Signs of a foundation problems.

Signs of a foundation problems. Oznaki problemów z fundamentem

Exterior:

 • Cracks in brickwork
 • Gaps around doors and windows
 • Fascia board pulling away
 • Chimney or Porch pulling away from the House
 • Cracks in the foundation

Interior:

 • Cracks in drywall
 • Doors and windows that are sticking
 • Misaligned doors and windows
 • Trim or molding misaligned
 • Cracks in the floor or tiles
 • Sloping of the floor

Basement:

 • Cracks in walls
 • Walls leaning in or out
 • Water intrusion

Problemy z fundamentem

Na zewnątrz:

 • Pęknięcia w murze
 • Luki wokół drzwi i okien
 • Pochylony komin
 • Pęknięcia w fundamencie

Wewnątrz:

 • Pęknięcia w płycie gipsowej
 • Drzwi lub okna nie otwierają się prawidłowo
 • Skrzywione drzwi lub okien
 • Pęknięcia w podłodze lub płytkach
 • Opadanie podłogi

Piwnica:

 • Pęknięcia w ścianach
 • Skrzywienie ścian
 • Przenikanie wody